جامعه

یکی دیگر از جذابیت ها و هدف های بوم کلبه آشنایی و حفظ فرهنگ بومی است. قرارگیری در یک روستای ترکمن نشین فرصت تجربه نزدیک زندگی با یکی از اقوام کمتر شناخته شده ایران را فراهم می‌آورد.

ارسال پیام
نام
ایمیل
پیام
کد تصویری
عضویت در خبرنامه
ایمیل
کد تصویری
دریافت پیامک
تلفن همراه
کد تصویری